Johannesevangeliet 18:4

Jesus, som visste om allt som väntade (skulle komma över) honom, gick fram till dem och frågade: "Vem söker ni?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἰησοῦς   οὖν   εἰδὼς   πάντα   τὰ   ἐρχόμενα   ἐπ᾽   αὐτὸν   ἐξῆλθεν   ἐξῆλθεν   λέγει   αὐτοῖς·   τίνα   ζητεῖτε;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G1492 εἰδὼς veta, känna till, förstå, se, skåda, titta already knowing V-RAP-NSM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3588 τὰ denna, denne that T-APN
G2064 ἐρχόμενα komma, gå are coming V-PNP-APN
G1909 ἐπ᾽ på, i, till upon PREP
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut he went out V-2AAI-3S
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut he went out V-2AAI-3S
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla speaks V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G5101 τίνα vad, vilken, vem Whom I-ASM
G2212 ζητεῖτε; söka, söka efter seek you? V-PAI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.