Johannesevangeliet 18:38

Pilatus sade till honom: "Vad är sanning?" [Här står Jesus som är Sanningen, se Joh 14:6, framför Pilatus och när han ställer frågan tittar han bokstavligen på svaret. Pilatus förväntar sig inget svar eftersom han går ut. Frågan ger uttryck för både förakt och medlidande – vem är Jesus som tror sig veta sanningen?]
    När han sagt detta gick han ut till judarna igen och sade till dem: "Jag ser inte att han har begått något brott.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Λέγει   αὐτῷ   ὁ   Πιλᾶτος·   τί   ἐστιν   ἀλήθεια;   καὶ   τοῦτο   εἰπὼν   πάλιν   ἐξῆλθεν   πρὸς   τοὺς   Ἰουδαίους   καὶ   λέγει   αὐτοῖς·   ἐγὼ   οὐδεμίαν   εὑρίσκω   ἐν   αὐτῷ   αἰτίαν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 Λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· Pilatus Pilate, N-NSM-P
G5101 τί vad, vilken, vem What I-NSN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G0225 ἀλήθεια; sanning truth? N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSM
G3825 πάλιν igen again ADV
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut he went out V-2AAI-3S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τοὺς denna, denne the T-APM
G2453 Ἰουδαίους Jude Jews A-APM-PG
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla says V-PAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3762 οὐδεμίαν ingen, inget no A-ASF-N
G2147 εὑρίσκω finna, befinnas vara find V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him P-DSM
G0156 αἰτίαν. orsak guilt. N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.