Johannesevangeliet 18:37

Pilatus sade till honom: "Då är du alltså en kung?"
    Jesus svarade: "Du har rätt när du säger att jag är en kung [ja, jag är en kung]. Jag var född för detta [denna roll], och därför kom jag till världen för att vittna för sanningen. Var och en som är av (som är vän med, tillhör) sanningen, hör och lyssnar till min röst."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἶπεν   οὖν   αὐτῷ   ὁ   Πιλᾶτος·   οὐκοῦν   βασιλεὺς   εἶ   σύ;   ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   σὺ   λέγεις   ὅτι   βασιλεύς   εἰμι   ἐγώ.   ἐγὼ   εἰς   τοῦτο   γεγέννημαι   καὶ   εἰς   τοῦτο   ἐλήλυθα   εἰς   τὸν   κόσμον   ἵνα   μαρτυρήσω   τῇ   ἀληθείᾳ.   πᾶς   ὁ   ὢν   ἐκ   τῆς   ἀληθείας   ἀκούει   μου   τῆς   φωνῆς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 Εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to Him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· Pilatus Pilate, N-NSM-P
G3766 οὐκοῦν alltså Then CONJ
G0935 βασιλεὺς Kung, judarnas kung, Israels kung a king N-NSM
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G4771 σύ; du, ni, er You? P-2NS
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G4771 σὺ du, ni, er You P-2NS
G3004 λέγεις sa, säga, tala, kalla say V-PAI-2S
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0935 βασιλεύς Kung, judarnas kung, Israels kung a king N-NSM
G1510 εἰμι är am V-PAI-1S
G1473 ἐγώ. jag, mig, min, mitt I. P-1NS
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G1080 γεγέννημαι födde have been born, V-RPI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G2064 ἐλήλυθα komma, gå I have come V-2RAI-1S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world, N-ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3140 μαρτυρήσω vittna I may bear witness V-AAS-1S
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ. sanning truth. N-DSF
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G1510 ὢν är is being V-PAP-NSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0225 ἀληθείας sanning truth N-GSF
G0191 ἀκούει höra, lyssna hears V-PAI-3S
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G5456 φωνῆς.¶ röst, rop voice. N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.