Johannesevangeliet 18:36

Jesus svarade [Pilatus]: "Mitt rike (min konungamakt som inte är begränsat till en plats, utan finns överallt där mina befallningar råder) tillhör inte denna världen. Om mitt rike var från den här världen, hade mina efterföljare kämpat (stridit) för att jag inte skulle bli överlämnad till judarna. Mitt rike är inte av (har inte sitt ursprung eller källa från) den här världen."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπεκρίθη   ὁ   Ἰησοῦς·   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμὴ   οὐκ   ἔστιν   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου·   εἰ   ἐκ   τοῦ   κόσμου   τούτου   ἦν   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμή,   οἱ   ὑπηρέται   οἱ   ἐμοὶ   ἠγωνίζοντο   ἂν   ἵνα   μὴ   παραδοθῶ   τοῖς   Ἰουδαίοις·   νῦν   δὲ   ἡ   βασιλεία   ἡ   ἐμὴ   οὐκ   ἔστιν   ἐντεῦθεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 Ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G3588 denna, denne The T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1699 ἐμὴ min, mitt, mina My S-1SNSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2889 κόσμου värld world N-GSM
G3778 τούτου· detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this; D-GSM
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2889 κόσμου värld world N-GSM
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSM
G1510 ἦν är were V-IAI-3S
G3588 denna, denne T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1699 ἐμή, min, mitt, mina My, S-1SNSF
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G5257 ὑπηρέται tjänare attendants N-NPM
G3588 οἱ denna, denne T-NPM
G1699 ἐμοὶ min, mitt, mina My S-1SNPM
G0075 ἠγωνίζοντο tävla, kämpa they were fighting V-INI-3P
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3860 παραδοθῶ överlämna I may be betrayed V-APS-1S
G3588 τοῖς denna, denne to the T-DPM
G2453 Ἰουδαίοις· Jude Jews. A-DPM-PG
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G0932 βασιλεία Guds rike, himmelriket, rike, hans rike, mitt rike kingdom N-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1699 ἐμὴ min, mitt, mina My S-1SNSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1782 ἐντεῦθεν.¶ härifrån from here. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.