Johannesevangeliet 18:34

Jesus svarade: "Säger du detta av dig själv (på eget initiativ), eller har andra sagt det om mig?"


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀπεκρίθη   αὐτῷ   ὁ   Ἰησοῦς·   ἀπὸ   σεαυτοῦ   σὺ   τοῦτο   λέγεις   ἢ   ἄλλοι   εἶπόν   σοι   περὶ   ἐμοῦ;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0611 ἀπεκρίθη svara Answered V-ADI-3S
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς· Jesus Jesus, N-NSM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, Of PREP
G4572 σεαυτοῦ dig själv yourself F-2GSM
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G3004 λέγεις sa, säga, tala, kalla say, V-PAI-2S
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G0243 ἄλλοι ändå others A-NPM
G2036 εἶπόν säga, tala, bud did say [it] V-2AAI-3P
G4771 σοι du, ni, er to you P-2DS
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1700 ἐμοῦ; mig, min, mina Me? S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.