Johannesevangeliet 18:31

Då sade Pilatus till dem: "Ta honom och döm honom efter er lag!"
    Judarna svarade: "Det är inte lagligt för oss att avrätta någon."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἶπεν   οὖν   αὐτοῖς   ὁ   Πιλᾶτος·   λάβετε   αὐτὸν   ὑμεῖς   καὶ   κατὰ   τὸν   νόμον   ὑμῶν   κρίνατε   αὐτόν.   εἶπον   οὖν   αὐτῷ   οἱ   Ἰουδαῖοι·   ἡμῖν   οὐκ   ἔξεστιν   ἀποκτεῖναι   οὐδένα·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2036 εἶπεν säga, tala, bud Said V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 -, denna, denne T-NSM
G4091 Πιλᾶτος· Pilatus Pilate, N-NSM-P
G2983 λάβετε få, ta emot, välkomna, ta do take V-2AAM-2P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G4771 ὑμεῖς du, ni, er yourselves P-2NP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3551 νόμον lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-ASM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G2919 κρίνατε döma, gå till rätta do judge V-AAM-2P
G0846 αὐτόν. honom, dem, henne, den, det Him. P-ASM
G2036 εἶπον säga, tala, bud Said V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det to him P-DSM
G3588 οἱ -, denna, denne the T-NPM
G2453 Ἰουδαῖοι· Jude Jews, A-NPM-PG
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt To us P-1DP
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1832 ἔξεστιν tillåtet, låt it is permitted V-PAI-3S
G0615 ἀποκτεῖναι döda, slakta to put to death V-AAN
G3762 οὐδένα· ingen, inget no one A-ASM-N
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.