Johannesevangeliet 18:28

De förde sedan Jesus från Kaifas till romerska guvernörens palats (pretoriet). Det var tidigt (mellan klockan tre och sex) på morgonen. Själva gick de inte in i palatset, för att de inte skulle bli [ceremoniellt] orena utan kunna äta påskmåltiden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄγουσιν   οὖν   τὸν   Ἰησοῦν   ἀπὸ   τοῦ   Καϊάφα   εἰς   τὸ   πραιτώριον·   ἦν   δὲ   πρωΐ.   καὶ   αὐτοὶ   οὐκ   εἰσῆλθον   εἰς   τὸ   πραιτώριον,   ἵνα   μὴ   μιανθῶσιν   ἀλλὰ   ἵνα   φάγωσιν   τὸ   πάσχα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0071 Ἄγουσιν föra, leda, gå, för fram They are leading V-PAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2533 Καϊάφα Kaifas Caiaphas N-GSM-P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4232 πραιτώριον· residens, pretoriet Praetorium. N-ASN
G1510 ἦν är It was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4404 πρωΐ. på morgonen early, ADV
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1525 εἰσῆλθον komma entered V-2AAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G4232 πραιτώριον, residens, pretoriet Praetorium N-ASN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3392 μιανθῶσιν bli orenad they may be defiled, V-APS-3P
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G5315 φάγωσιν äta may eat V-AAS-3P
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3957 πάσχα. påsk Passover. N-ASN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.