Johannesevangeliet 18:25

Under tiden stod Simon Petrus och värmde sig. Då sade de till honom: "Är inte du också en av hans lärjungar?"
    Han förnekade det och sade: "Det är jag inte."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἦν   δὲ   Σίμων   Πέτρος   ἑστὼς   καὶ   θερμαινόμενος.   εἶπον   οὖν   αὐτῷ·   μὴ   καὶ   σὺ   ἐκ   τῶν   μαθητῶν   αὐτοῦ   εἶ;   ἠρνήσατο   ἠρνήσατο   ἐκεῖνος   καὶ   εἶπεν·   οὐκ   εἰμί.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G4074 Πέτρος Petrus Peter N-NSM-P
G2476 ἑστὼς stå, ställa, bli avgjort, stå still already standing V-RAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2328 θερμαινόμενος. värma sig, klä sig varmt warming himself. V-PMP-NSM
G2036 εἶπον säga, tala, bud They said V-2AAI-3P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G0846 αὐτῷ· honom, dem, henne, den, det to him, P-DSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν -, denna, denne the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1510 εἶ; är are? V-PAI-2S
G0720 ἠρνήσατο förneka Denied V-ADI-3S
G0720 ἠρνήσατο förneka Denied V-ADI-3S
G1565 ἐκεῖνος den he D-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν· säga, tala, bud said, V-2AAI-3S
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 εἰμί. är I am. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.