Johannesevangeliet 18:24

Hannas sände sedan Jesus, fortfarande bunden, till översteprästen Kaifas.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀπέστειλεν   οὖν   αὐτὸν   ὁ   Ἅννας   δεδεμένον   πρὸς   Καϊάφαν   τὸν   ἀρχιερέα.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0649 Ἀπέστειλεν skicka, skicka iväg, skicka ut Sent V-AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G3588 denna, denne T-NSM
G0452 Ἅννας Hannas Annas, N-NSM-P
G1210 δεδεμένον binda bound, V-RPP-ASM
G4314 πρὸς till to PREP
G2533 Καϊάφαν Kaifas Caiaphas N-ASM-P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G0749 ἀρχιερέα. överste präst high priest. N-ASM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.