Johannesevangeliet 18:21

Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört mig vad jag har sagt till dem. De vet ju vad jag har sagt."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τί   με   ἐρωτᾷς;   ἐρώτησον   τοὺς   ἀκηκοότας   τί   ἐλάλησα   αὐτοῖς.   ἴδε   οὗτοι   οἴδασιν   ἃ   εἶπον   ἐγώ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τί vad, vilken, vem Why I-ASN
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G2065 ἐρωτᾷς; fråga, be, önska do you ask? V-PAI-2S
G2065 ἐρώτησον fråga, be, önska do ask V-AAM-2S
G3588 τοὺς denna, denne those T-APM
G0191 ἀκηκοότας höra, lyssna having heard V-2RAP-APM
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G2980 ἐλάλησα tala, säga, predika, uttala I spoke V-AAI-1S
G0846 αὐτοῖς. honom, dem, henne, den, det to them; P-DPM
G2396 ἴδε Skåda, titta, se behold, INJ
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de they D-NPM
G1492 οἴδασιν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta know V-RAI-3P
G3739 vem what R-APN
G2036 εἶπον säga, tala, bud said V-2AAI-1S
G1473 ἐγώ. jag, mig, min, mitt I. P-1NS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.