Johannesevangeliet 18:17

Tjänsteflickan [13-20 år] som vaktade porten sade till Petrus: "Visst är du en av den där mannens lärjungar, eller hur?"
    Han svarade: "Nej, det är jag inte."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   οὖν   τῷ   Πέτρῳ   ἡ   παιδίσκη   ἡ   θυρωρός·   μὴ   καὶ   σὺ   ἐκ   τῶν   μαθητῶν   εἶ   τοῦ   ἀνθρώπου   τούτου;   λέγει   ἐκεῖνος·   οὐκ   εἰμί.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G4074 Πέτρῳ Petrus to Peter N-DSM-P
G3588 denna, denne the T-NSF
G3814 παιδίσκη tjänsteflicka, slavinna, tjänarinna servant girl, N-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G2377 θυρωρός· portvakt doorkeeper, N-NSF
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G3101 μαθητῶν lärjunge disciples N-GPM
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0444 ἀνθρώπου människa man N-GSM
G3778 τούτου; detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this? D-GSM
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G1565 ἐκεῖνος· den he, D-NSM
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 εἰμί. är I am. V-PAI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.