Johannesevangeliet 18:10

Då drog Simon Petrus ett kort svärd som han hade, och högg till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. [Läkaren Lukas beskriver hur Jesus helar honom i Luk 22:51.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Σίμων   οὖν   Πέτρος   ἔχων   μάχαιραν   εἵλκυσεν   αὐτὴν   καὶ   ἔπαισεν   τὸν   τοῦ   ἀρχιερέως   δοῦλον   καὶ   ἀπέκοψεν   αὐτοῦ   τὸ   ὠτάριον   τὸ   δεξιόν·   ἦν   δὲ   ὄνομα   τῷ   δούλῳ   Μάλχος.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4613 Σίμων Simon Simon N-NSM-P
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G4074 Πέτρος Petrus Peter, N-NSM-P
G2192 ἔχων ha, vara, behöva having V-PAP-NSM
G3162 μάχαιραν svärd a sword, N-ASF
G1670 εἵλκυσεν dra drew V-AAI-3S
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det it P-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3817 ἔπαισεν slå struck V-AAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G0749 ἀρχιερέως överste präst high priest N-GSM
G1401 δοῦλον tjänare servant, N-ASM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0609 ἀπέκοψεν hugga av cut off V-AAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of him P-GSM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G6090 ὠτάριον ear N-ASN
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1188 δεξιόν· höger hand, höger, höger sida right. A-ASN
G1510 ἦν är Was V-IAI-3S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3686 ὄνομα namn name N-NSN
G3588 τῷ denna, denne of the T-DSM
G1401 δούλῳ tjänare servant N-DSM
G3124 Μάλχος.¶ Malkus Malchus. N-NSM-P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.