Johannesevangeliet 18:1

När Jesus hade sagt detta [bett bönen i kapitel 17 högt] gick han tillsammans med sina lärjungar ut [från Jerusalem] till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård [Getsemane, se Matt 26:36; Mark 14:32] som han och lärjungarna gick in i.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   εἰπὼν   ὁ   Ἰησοῦς   ἐξῆλθεν   σὺν   τοῖς   μαθηταῖς   αὐτοῦ   πέραν   τοῦ   χειμάρρου   τοῦ   Κεδρὼν   ὅπου   ἦν   κῆπος   εἰς   ὃν   εἰσῆλθεν   αὐτὸς   καὶ   οἱ   μαθηταὶ   αὐτοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G2036 εἰπὼν säga, tala, bud having said, V-2AAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G1831 ἐξῆλθεν gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut went out V-2AAI-3S
G4862 σὺν med with PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G3101 μαθηταῖς lärjunge disciples N-DPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G4008 πέραν på andra sidan beyond PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G5493 χειμάρρου strömmande under vinter, flödande winter stream N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2748 Κεδρὼν Kidrondalen of Kidron, N-GSM-L
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where ADV
G1510 ἦν är there was V-IAI-3S
G2779 κῆπος trädgård a garden, N-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3739 ὃν vem which R-ASM
G1525 εἰσῆλθεν komma entered V-2AAI-3S
G0846 αὐτὸς honom, dem, henne, den, det He P-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 οἱ denna, denne the T-NPM
G3101 μαθηταὶ lärjunge disciples N-NPM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of Him. P-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.