Johannesevangeliet 17:6

Jag har uppenbarat (manifesterat) ditt namn (din karaktär, dig själv) för de människor du har gett mig. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit (lytt) ditt ord.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

Ἐφανέρωσά   σου   τὸ   ὄνομα   τοῖς   ἀνθρώποις   οὓς   ἔδωκάς   μοι   ἐκ   τοῦ   κόσμου·   σοὶ   ἦσαν   κἀμοὶ   αὐτοὺς   ἔδωκας   καὶ   τὸν   λόγον   σου   τετήρηκαν.  

Textus Receptus (TR)

Ἐφανέρωσά   σου   τὸ   ὄνομα   τοῖς   ἀνθρώποις   οὓς   ἔδωκάς   μοι   ἐκ   τοῦ   κόσμου·   σοὶ   ἦσαν   κἀμοὶ   αὐτοὺς   ἔδωκας   καὶ   τὸν   λόγον   σου   τετήρηκαν.  

Grundtextkommentarer

TR har 20 ord, NA har 22 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5319 Ἐφανέρωσά (phaneroo)
offentliggöra I revealed
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G4771 σου (su)
du, ni, er Your
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
T-ASN
G3686 ὄνομα (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Neutral Ackusativ Singular Neutral
N-ASN
G3588 τοῖς (ho, he)
denna, denne to the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
T-DPM
G0444 ἀνθρώποις (anthropos)
människa men
Substantiv Substantiv
Dativ Plur. Dativ Plural Maskulin
N-DPM
G3739 οὓς (hos, he, ho)
vem whom
Relativt pron. Relativt Pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
R-APM
G1325 ἔδωκάς (didomi)
ge, få you gave
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S
G1473 μοι (ego)
mig Me
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G1537 ἐκ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på out of
Preposition Preposition
PREP
G3588 τοῦ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
T-GSM
G2889 κόσμου· (kosmos)
värld world.
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Maskulin
N-GSM
G4771 σοὶ (su)
du, ni, er Yours
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. andra person Dativ Singular
P-2DS
G1510 ἦσαν (eimi)
är they were,
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-IAI-3P
G2532 + G1473 κἀμοὶ
and to Me
Dativ Sing. första person Dativ Singular
CONJ +P-1DS
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1325 ἔδωκας (didomi)
ge, få You gave,
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-AAI-2S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3056 λόγον (logos)
ord, tal word
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G4771 σου (su)
du, ni, er of You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G5083 τετήρηκαν. (tereo)
håll, vaka över they have kept.
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-RAI-3P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)