Johannesevangeliet 17:12

Medan jag var tillsammans med dem i världen bevarade (skyddade) jag dem i ditt namn [i kunskap och tillbedjan till dig]. De som du gett till mig bevarade (skyddade) jag, och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets man [Judas Iskariot], för att Skriften skulle gå i uppfyllelse [Ps 109:8].


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅτε   ἤμην   μετ᾽   αὐτῶν   ἐγὼ   ἐτήρουν   αὐτοὺς   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου   ᾧ   δέδωκάς   μοι   καὶ   ἐφύλαξα,   καὶ   οὐδεὶς   ἐξ   αὐτῶν   ἀπώλετο   εἰ   μὴ   ὁ   υἱὸς   τῆς   ἀπωλείας,   ἵνα   ἡ   γραφὴ   πληρωθῇ.  

Textus Receptus (TR)

ὅτε   ἤμην   μετ᾽   αὐτῶν   ἐν   τῷ   κόσμῳ,   ἐγὼ   ἐτήρουν   αὐτοὺς   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου   ᾧ   δέδωκάς   μοι   καὶ   ἐφύλαξα,   καὶ   οὐδεὶς   ἐξ   αὐτῶν   ἀπώλετο   εἰ   μὴ   ὁ   υἱὸς   τῆς   ἀπωλείας,   ἵνα   ἡ   γραφὴ   πληρωθῇ.  

Grundtextkommentarer

NA har 31 ord, TR har 32 (+1).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε (hote)
när, medans When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ἤμην (eimi)
är I was
VERB Verb
Imperfekt Medium Indikativ Imperfekt Medium Indikativ
Sing. första person Singular
V-IMI-1S
G3326 μετ᾽ (meta)
med, efter, bland, härefter, efterå... with
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G5083 ἐτήρουν (tereo)
håll, vaka över was keeping
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-IAI-1S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3686 ὀνόματί (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G4771 σου (su)
du, ni, er of You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3739 (hos, he, ho)
vem which [name]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
R-DSN
G1325 δέδωκάς (didomi)
ge, få You have given
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-RAI-2S
G1473 μοι (ego)
mig to Me.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G5442 ἐφύλαξα, (phulasso)
vakta, hålla I guarded [them],
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-AAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3762 οὐδεὶς (oudeis, oudemia, ouden)
ingen, inget none
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Nominativ Nominativ
A-NSM-N
G1537 ἐξ (ek, ex)
av, från, ut ur, med, på of
Preposition Preposition
PREP
G0846 αὐτῶν (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Plur. Genitiv Plural Maskulin
P-GPM
G0622 ἀπώλετο (apollumi)
gå under, bli dödad, vara förlorad... has perished,
VERB Verb
2:a Aorist Medium Indikativ Andra Aorist Medium Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-2AMI-3S
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida except
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G3361 μὴ (me)
inte, nej, det inte, förbjude, vark... only
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G5207 υἱὸς (huios)
son, ättling son
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G0684 ἀπωλείας, (apoleia)
fördärv, slöseri of destruction,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
T-NSF
G1124 γραφὴ (graphe)
skrifterna Scripture
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Feminin
N-NSF
G4137 πληρωθῇ. (pleroo)
uppfylla may be fulfilled.
VERB Verb
Aorist Passiv Subjunktiv Aorist Passiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-APS-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)