Johannesevangeliet 17:12

Medan jag var tillsammans med dem i världen bevarade (skyddade) jag dem i ditt namn [i kunskap och tillbedjan till dig]. De som du gett till mig bevarade (skyddade) jag, och ingen av dem gick förlorad utom fördärvets man [Judas Iskariot], för att Skriften skulle gå i uppfyllelse [Ps 109:8].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   ἤμην   μετ᾽   αὐτῶν   ἐν   τῷ   κόσμῳ,   ἐγὼ   ἐτήρουν   αὐτοὺς   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου   ᾧ   δέδωκάς   μοι   μοι   ἐφύλαξα,   καὶ   οὐδεὶς   ἐξ   αὐτῶν   ἀπώλετο   εἰ   μὴ   ὁ   υἱὸς   τῆς   ἀπωλείας,   ἵνα   ἡ   γραφὴ   πληρωθῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans When CONJ
G1510 ἤμην är I was V-IMI-1S
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne T-DSM
G2889 κόσμῳ, värld world N-DSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G5083 ἐτήρουν håll, vaka över was keeping V-IAI-1S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ -, denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G3739 vem which [name] R-DSN
G1325 δέδωκάς ge, få You have given V-RAI-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me. P-1DS
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me. P-1DS
G5442 ἐφύλαξα, vakta, hålla I guarded [them], V-AAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget none A-NSM-N
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G0622 ἀπώλετο gå under, bli dödad, vara förlorad has perished, V-2AMI-3S
G1487 εἰ om, huruvida except COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen only PRT-N
G3588 -, denna, denne the T-NSM
G5207 υἱὸς son, ättling son N-NSM
G3588 τῆς -, denna, denne T-GSF
G0684 ἀπωλείας, fördärv, slöseri, of destruction, N-GSF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G4137 πληρωθῇ. uppfylla may be fulfilled. V-APS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.