Johannesevangeliet 17:11

Jag är nu inte längre kvar i världen, men de är fortfarande i världen. När jag kommer till dig, helige Fader, skydda (bevara) dem i ditt namn, dem som du har gett till mig, så att de kan vara ett, på samma sätt som vi är ett.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

καὶ   οὐκέτι   εἰμὶ   ἐν   τῷ   κόσμῳ,   καὶ   αὐτοὶ   ἐν   τῷ   κόσμῳ   εἰσίν,   κἀγὼ   πρὸς   σὲ   ἔρχομαι.¶   Πάτερ   ἅγιε,   τήρησον   αὐτοὺς   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου   ᾧ   δέδωκάς   μοι   ἵνα   ὦσιν   ἓν   καθὼς   ἡμεῖς.  

Textus Receptus (TR)

καὶ   οὐκέτι   εἰμὶ   ἐν   τῷ   κόσμῳ,   καὶ   αὐτοὶ   ἐν   τῷ   κόσμῳ   εἰσίν,   κἀγὼ   πρὸς   σὲ   ἔρχομαι.¶   Πάτερ   ἅγιε,   τήρησον   αὐτοὺς   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου   ᾧ   δέδωκάς   μοι   ἵνα   ὦσιν   ἓν   καθὼς   ἡμεῖς.  

Grundtextkommentarer

TR har 30 ord, NA har 32 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3756 + G2089 οὐκέτι
no longer
Partikel Partikel
PRT-N +ADV
G1510 εἰμὶ (eimi)
är I am
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2889 κόσμῳ, (kosmos)
värld world,
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and yet
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G0846 αὐτοὶ (autos)
honom, dem, henne, den, det themselves
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. Nominativ Plural Maskulin
P-NPM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
T-DSM
G2889 κόσμῳ (kosmos)
värld world
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Maskulin
N-DSM
G1510 εἰσίν, (eimi)
är they are,
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Plur. tredje person Plural
V-PAI-3P
G2532 + G1473 κἀγὼ
and I
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
CONJ +P-1NS
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 σὲ (su)
du, ni, er You
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. andra person Ackusativ Singular
P-2AS
G2064 ἔρχομαι.¶ (erchomai)
anlända, komma, gå am coming.
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-PNI-1S
G3962 Πάτερ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
N-VSM
G0040 ἅγιε, (hagios)
helig Holy,
Adjektiv Adjektiv
Vokativ Sing. Vokativ Singular Maskulin
A-VSM
G5083 τήρησον (tereo)
håll, vaka över do keep
VERB Verb
Aorist Aktiv Imperativ Aorist Aktiv Imperativ
Sing. andra person Singular
V-AAM-2S
G0846 αὐτοὺς (autos)
honom, dem, henne, den, det them
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. Ackusativ Plural Maskulin
P-APM
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... in
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῷ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
T-DSN
G3686 ὀνόματί (onoma)
namn name
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
N-DSN
G4771 σου (su)
du, ni, er of You,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. andra person Genitiv Singular
P-2GS
G3739 (hos, he, ho)
vem which [name]
Relativt pron. Relativt Pronomen
Dativ Sing. Neutral Dativ Singular Neutral
R-DSN
G1325 δέδωκάς (didomi)
ge, få You have given
VERB Verb
Perfekt Aktiv Indikativ Perfekt Aktiv Indikativ
Sing. andra person Singular
V-RAI-2S
G1473 μοι (ego)
mig to Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Sing. första person Dativ Singular
P-1DS
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 ὦσιν (eimi)
är they may be
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Plur. tredje person Plural
V-PAS-3P
G1520 ἓν (heis)
en one
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
A-NSN
G2531 καθὼς (kathos)
som, så som as
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἡμεῖς. (ego)
oss we [are].
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. första person Nominativ Plural
P-1NP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)