Johannesevangeliet 17:26

Jag har förklarat (uppenbarat) ditt namn (din karaktär, dig själv) för dem, och kommer att fortsätta att göra dig känd, så att de kan välja att ha den kärlek som du älskat mig med inom sig och jag själv kan vara i dem."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐγνώρισα   αὐτοῖς   τὸ   ὄνομά   σου   καὶ   γνωρίσω,   ἵνα   ἡ   ἀγάπη   ἣν   ἠγάπησάς   με   ἐν   αὐτοῖς   ᾖ   κἀγὼ   ἐν   αὐτοῖς.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G1107 ἐγνώρισα låtit veta, göra känd, I made known V-AAI-1S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομά namn name N-ASN
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1107 γνωρίσω, låtit veta, göra känd, will make [it] known, V-FAI-1S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0026 ἀγάπη kärlek love N-NSF
G3739 ἣν vem with which R-ASF
G0025 ἠγάπησάς älska You loved V-AAI-2S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det them P-DPM
G1510 är may be, V-PAS-3S
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0846 αὐτοῖς.¶ honom, dem, henne, den, det them. P-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.