Johannesevangeliet 17:25

Rättfärdige Fader, även om världen inte har lärt känna dig (fått en kunskap baserad på personlig erfarenhet av dig), känner jag dig, och de [alla de som tror] har förstått att du har sänt mig (på ett uppdrag).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πάτερ   δίκαιε,   καὶ   ὁ   κόσμος   σε   οὐκ   ἔγνω,   ἐγὼ   δέ   σε   ἔγνων,   καὶ   οὗτοι   ἔγνωσαν   ὅτι   σύ   με   ἀπέστειλας·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3962 πάτερ fader Father N-VSM
G1342 δίκαιε, rättfärdig righteous, A-VSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också although CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G4771 σε du, ni, er You P-2AS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1097 ἔγνω, känna, förstå has known, V-2AAI-3S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 σε du, ni, er You P-2AS
G1097 ἔγνων, känna, förstå have known, V-2AAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPM
G1097 ἔγνωσαν känna, förstå have known V-2AAI-3P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4771 σύ du, ni, er You P-2NS
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G0649 ἀπέστειλας· skicka, skicka iväg, skicka ut sent. V-AAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.