Johannesevangeliet 17:24

Fader, jag vill att de som du gett mig också ska vara där jag är, så att de kan välja att se min härlighet (ära, glans) som du har gett mig, för du har älskat mig [osjälviskt och utgivande] innan världens grund var lagd (världens skapelse).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Πάτερ,   ὃ   δέδωκάς   μοι   θέλω   ἵνα   ὅπου   εἰμὶ   ἐγὼ   κἀκεῖνοι   ὦσιν   μετ᾽   ἐμοῦ,   ἵνα   θεωρῶσιν   τὴν   δόξαν   τὴν   ἐμὴν   ἣν   δέδωκάς   μοι,   ὅτι   ἠγάπησάς   με   πρὸ   καταβολῆς   κόσμου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3962 Πάτερ, fader Father, N-VSM
G3739 vem that [one] R-ASN
G1325 δέδωκάς ge, få You have given V-RAI-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me, P-1DS
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I desire V-PAI-1S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3699 ὅπου där, dit, varhelst, where CONJ
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I, P-1NS
G2532 + G1565 κἀκεῖνοι they also CONJ +D-NPM
G1510 ὦσιν är may be V-PAS-3P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1700 ἐμοῦ, mig, min, mina Me, S-1SGSN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2334 θεωρῶσιν se, förstå they may behold V-PAS-3P
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3588 τὴν denna, denne T-ASF
G1699 ἐμὴν min, mitt, mina My, S-1SASF
G3739 ἣν vem that R-ASF
G1325 δέδωκάς ge, få You have given V-RAI-2S
G1473 μοι, jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G0025 ἠγάπησάς älska You loved V-AAI-2S
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G4253 πρὸ före before PREP
G2602 καταβολῆς skapelse [the] foundation N-GSF
G2889 κόσμου. värld of [the] world. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.