Johannesevangeliet 17:22

Och den härlighet (ära) som du har gett mig, den har jag gett till dem, så att de ska vara ett precis som vi är ett:


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

κἀγὼ   τὴν   δόξαν   ἣν   δέδωκάς   μοι   δέδωκα   αὐτοῖς,   ἵνα   ὦσιν   ἓν   καθὼς   ἡμεῖς   ἕν   ἐσμεν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 + G1473 κἀγὼ And I CONJ +P-1NS
G3588 τὴν -, denna, denne the T-ASF
G1391 δόξαν härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-ASF
G3739 ἣν vem which R-ASF
G1325 δέδωκάς ge, få You have given V-RAI-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt Me, P-1DS
G1325 δέδωκα ge, få have given V-RAI-1S
G0846 αὐτοῖς, honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G1510 ὦσιν är they may be V-PAS-3P
G1520 ἓν en one, A-NSN
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt We P-1NP
G1520 ἕν en one — A-NSN
G1510 ἐσμεν· är are V-PAI-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.