Johannesevangeliet 17:20

Men jag ber inte bara för dem, utan för alla som kommer att tro på mig genom deras ord (undervisning),


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   περὶ   τούτων   δὲ   ἐρωτῶ   μόνον   ἀλλὰ   καὶ   περὶ   τῶν   πιστευόντων   διὰ   τοῦ   λόγου   αὐτῶν   εἰς   ἐμέ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G4012 περὶ omkring for PREP
G3778 τούτων detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-GPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2065 ἐρωτῶ fråga, be, önska do I ask V-PAI-1S
G3441 μόνον endast, ensam only, A-ASN
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4012 περὶ omkring for PREP
G3588 τῶν denna, denne those T-GPM
G4100 πιστευόντων att tro are believing V-PAP-GPM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3056 λόγου ord, tal word N-GSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμέ· jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.