Johannesevangeliet 17:19

För deras skull avskiljer (renar, helgar) jag mig, så att de kan välja att bli avskilda (renade, helgade) i sanning.

[Jesus ber för alla som tror på honom:]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ὑπὲρ   αὐτῶν   ἐγὼ   ἁγιάζω   ἐμαυτόν,   ἵνα   ὦσιν   καὶ   αὐτοὶ   ἡγιασμένοι   ἐν   ἀληθείᾳ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them P-GPM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G0037 ἁγιάζω helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig sanctify V-PAI-1S
G1683 ἐμαυτόν, mej själv, mej Myself, F-1ASM
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1510 ὦσιν är may be V-PAS-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det they P-NPM
G0037 ἡγιασμένοι helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig sanctified V-RPP-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G0225 ἀληθείᾳ. sanning truth. N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.