Johannesevangeliet 17:17

Avskilj dem (rena, helga, gör dem heliga) genom din sanning; ditt ord är sanning.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἁγίασον   αὐτοὺς   ἐν   τῇ   ἀληθείᾳ   σου·   ὁ   λόγος   ὁ   σὸς   ἀλήθειά   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0037 ἁγίασον helga, göra helig, inviga till tjänst, betrakta som helig do sanctify V-AAM-2S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig by PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ sanning truth; N-DSF
G4771 σου· du, ni, er of you P-2GS
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G4674 σὸς din egen, ditt eget, dina vänner of You S-2SNSM
G0225 ἀλήθειά sanning truth N-NSF
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.