Johannesevangeliet 17:14

Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem, eftersom de inte är av världen, på samma sätt som inte heller jag är av världen.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δέδωκα   αὐτοῖς   τὸν   λόγον   σου,   καὶ   ὁ   κόσμος   ἐμίσησεν   αὐτούς,   ὅτι   οὐκ   εἰσὶν   ἐκ   τοῦ   κόσμου   καθὼς   ἐγὼ   οὐκ   εἰμὶ   ἐκ   τοῦ   κόσμου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1325 δέδωκα ge, få have given V-RAI-1S
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G4771 σου, du, ni, er of You, P-2GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2889 κόσμος värld world N-NSM
G3404 ἐμίσησεν hata hated V-AAI-3S
G0846 αὐτούς, honom, dem, henne, den, det them, P-APM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰσὶν är they are V-PAI-3P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2889 κόσμου värld world, N-GSM
G2531 καθὼς som, så som even as CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är am V-PAI-1S
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G2889 κόσμου. värld world. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.