Johannesevangeliet 17:11

Jag är nu inte längre kvar i världen, men de är fortfarande i världen. När jag kommer till dig, helige Fader, skydda (bevara) dem i ditt namn, dem som du har gett till mig, så att de kan vara ett, på samma sätt som vi är ett.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   οὐκέτι   εἰμὶ   ἐν   τῷ   κόσμῳ,   καὶ   αὐτοὶ   ἐν   τῷ   κόσμῳ   εἰσίν,   κἀγὼ   πρὸς   σὲ   ἔρχομαι.¶   Πάτερ   ἅγιε,   τήρησον   αὐτοὺς   ἐν   τῷ   ὀνόματί   σου   ᾧ   δέδωκάς   μοι   ἵνα   ὦσιν   ἓν   καθὼς   καθὼς   ἡμεῖς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1510 εἰμὶ är I am V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2889 κόσμῳ, värld world, N-DSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and yet CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det themselves P-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2889 κόσμῳ värld world N-DSM
G1510 εἰσίν, är they are, V-PAI-3P
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 σὲ du, ni, er You P-2AS
G2064 ἔρχομαι.¶ komma, gå am coming. V-PNI-1S
G3962 Πάτερ fader Father N-VSM
G0040 ἅγιε, helig, helgedom Holy, A-VSM
G5083 τήρησον håll, vaka över do keep V-AAM-2S
G0846 αὐτοὺς honom, dem, henne, den, det them P-APM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G4771 σου du, ni, er of You, P-2GS
G3739 vem which [name] R-DSN
G1325 δέδωκάς ge, få You have given V-RAI-2S
G1473 μοι jag, mig, min, mitt to Me, P-1DS
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G1510 ὦσιν är they may be V-PAS-3P
G1520 ἓν en one A-NSN
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1473 ἡμεῖς. jag, mig, min, mitt we [are]. P-1NP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.