Johannesevangeliet 16:13

Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda (lära, visa) er fram till hela sanningen (all sanning).
    För han ska inte tala av sig själv (sitt eget budskap),
    utan bara vad han hör [från Fadern], och berätta för er vad som ska hända i framtiden.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ὅταν   δὲ   ἔλθῃ   ἐκεῖνος,   τὸ   πνεῦμα   τῆς   ἀληθείας,   ὁδηγήσει   ὑμᾶς   ἐν   τῇ   ἀληθείᾳ   πάσῃ.   οὐ   γὰρ   λαλήσει   ἀφ᾽   ἑαυτοῦ,   ἀλλ᾽   ὅσα   ἀκούσει   λαλήσει   καὶ   τὰ   ἐρχόμενα   ἀναγγελεῖ   ὑμῖν.  

Textus Receptus (TR)

ὅταν   δὲ   ἔλθῃ   ἐκεῖνος,   τὸ   πνεῦμα   τῆς   ἀληθείας,   ὁδηγήσει   ὑμᾶς   ἐν   τῇ   ἀληθείᾳ   πάσῃ.   οὐ   γὰρ   λαλήσει   ἀφ᾽   ἑαυτοῦ,   ἀλλ᾽   ὅσα   ἂν   ἀκούσει   λαλήσει   καὶ   τὰ   ἐρχόμενα   ἀναγγελεῖ   ὑμῖν.  

Grundtextkommentarer

TR har 25 ord, NA har 28 (+3).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3752 ὅταν (hotan)
när When
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1161 δὲ (de)
men, och, nu, sedan, också, än, ja,... however
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἔλθῃ (erchomai)
anlända, komma, gå may come
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Subjunktiv Andra Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. tredje person Singular
V-2AAS-3S
G1565 ἐκεῖνος, (ekeinos)
den He,
Demonstrativt pron. Demonstrativt pronomen
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
D-NSM
G3588 τὸ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
T-NSN
G4151 πνεῦμα (pneuma)
Ande Spirit
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Neutral Nominativ Singular Neutral
N-NSN
G3588 τῆς (ho, he)
denna, denne
Best. Art. Bestämd artikel
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
T-GSF
G0225 ἀληθείας, (aletheia)
sanning of truth,
Substantiv Substantiv
Genitiv Sing. Genitiv Singular Feminin
N-GSF
G3594 ὁδηγήσει (hodegeo)
leda He will guide
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1722 ἐν (en)
i, genom, av, med, bland, på, vid, ... into
Preposition Preposition
PREP
G3588 τῇ (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
T-DSF
G0225 ἀληθείᾳ (aletheia)
sanning truth
Substantiv Substantiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
N-DSF
G3956 πάσῃ. (pas)
alla, allt, varje, varje slags, all...
sorter
all;
Adjektiv Adjektiv
Dativ Sing. Dativ Singular Feminin
A-DSF
G3756 οὐ (ou, before, a, vowel), ouk, and (before an aspirate) ouch)
inte not
Partikel Partikel
Nominativ Nominativ
PRT-N
G1063 γὰρ (gar)
för for
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2980 λαλήσει (laleo)
tala, säga, predika, uttala He will speak
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G0575 ἀφ᾽ (apo)
från, av, ut ur, för, på, i, from
Preposition Preposition
PREP
G1438 ἑαυτοῦ, (heautou, all, other, cases))
sig själv, dem själva, du själv, vi... Himself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Genitiv Sing. tredje person Genitiv Singular Maskulin
F-3GSM
G0235 ἀλλ᾽ (alla)
men but
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3745 ὅσα (hosos)
så länge as much as
Korrelativt pron. Korrelativt Pronomen
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
K-APN
G0191 ἀκούσει (akouo)
höra, lyssna He will hear,
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G2980 λαλήσει (laleo)
tala, säga, predika, uttala He will speak;
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 τὰ (ho, he)
denna, denne the things
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
T-APN
G2064 ἐρχόμενα (erchomai)
anlända, komma, gå coming
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Particip Närvarande Medium eller passiv-deponent Particip
Ackusativ Plur. Neutral Ackusativ Plural Neutral
V-PNP-APN
G0312 ἀναγγελεῖ (anaggello)
sa, säga, berätta, tala, deklarera,... He will declare
VERB Verb
Futurum Aktiv Indikativ Futurum Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-FAI-3S
G4771 ὑμῖν. (su)
du, ni, er to you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)