Johannesevangeliet 16:9

Om synd (att missa målet), för de tror inte på (litar, lutar sig inte emot) mig. [All synd har sitt ursprung i otro, så den största synden är att ta avstånd från Jesus. Att inte ta emot syndernas förlåtelse är att missa målet som är gemenskap med Gud.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

περὶ   ἁμαρτίας   μέν,   ὅτι   οὐ   πιστεύουσιν   εἰς   ἐμέ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd sin N-GSF
G3303 μέν, verkligen, med säkerhet indeed, PRT
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G4100 πιστεύουσιν att tro do they believe V-PAI-3P
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot in PREP
G1473 ἐμέ· jag, mig, min, mitt Me; P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.