Johannesevangeliet 16:8

När han kommer ska han överbevisa världen (människosläktet) om synd, rättfärdighet och dom. [Ordet 'överbevisa' är att föra fram allt i ljuset, som i en rättegång när helt uppenbara bevis läggs fram. Detta är en av den helige Andes uppgifter.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   ἐλθὼν   ἐκεῖνος   ἐλέγξει   τὸν   κόσμον   περὶ   ἁμαρτίας   καὶ   περὶ   δικαιοσύνης   καὶ   περὶ   κρίσεως.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And CONJ
G2064 ἐλθὼν komma, gå having come, V-2AAP-NSM
G1565 ἐκεῖνος den He D-NSM
G1651 ἐλέγξει avslöja, tillrättavisa, överbevisa will convict V-FAI-3S
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G2889 κόσμον värld world N-ASM
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G0266 ἁμαρτίας syndig handling, synd sin, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet righteousness, N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G2920 κρίσεως. domstol, fördömelse judgment: N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.