Johannesevangeliet 16:5

"Nu går jag hem till honom som har sänt mig,
    och ingen av er frågar mig vart jag går.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νῦν   δὲ   ὑπάγω   πρὸς   τὸν   πέμψαντά   με,   καὶ   οὐδεὶς   ἐξ   ὑμῶν   ἐρωτᾷ   με·   ποῦ   ὑπάγεις;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G5217 ὑπάγω I go V-PAI-1S
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the [One] T-ASM
G3992 πέμψαντά skicka having sent V-AAP-ASM
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3762 οὐδεὶς ingen, inget none A-NSM-N
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på of PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G2065 ἐρωτᾷ fråga, be, önska asks V-PAI-3S
G1473 με· jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G4226 ποῦ var Where ADV-I
G5217 ὑπάγεις; are You going? V-PAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.