Johannesevangeliet 16:4

Men jag har sagt detta nu, så att när tiden kommer då detta sker, ska ni minnas att jag sade det till er. Jag sade det inte till er från början, eftersom jag var hos er."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλὰ   ταῦτα   λελάληκα   ὑμῖν,   ἵνα   ὅταν   ἔλθῃ   ἡ   ὥρα   ὥρα   μνημονεύητε   αὐτῶν   ὅτι   ἐγὼ   εἶπον   ὑμῖν.   ταῦτα   δὲ   ὑμῖν   ἐξ   ἀρχῆς   οὐκ   εἶπον,   ὅτι   μεθ᾽   ὑμῶν   ἤμην.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλὰ men But CONJ
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-APN
G2980 λελάληκα tala, säga, predika, uttala I have said V-RAI-1S
G4771 ὑμῖν, du, ni, er to you, P-2DP
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3752 ὅταν när when CONJ
G2064 ἔλθῃ komma, gå may have come V-2AAS-3S
G3588 -, denna, denne the T-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G5610 ὥρα timme, ögonblick hour N-NSF
G3421 μνημονεύητε komma ihåg, tänka på, nämna you may remember V-PAS-2P
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det them, P-GPN
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2036 εἶπον säga, tala, bud said [them] V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν. du, ni, er to you. P-2DP
G3778 ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på from PREP
G0746 ἀρχῆς begynnelsen, början, furstar, först, hörn [the] beginning N-GSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2036 εἶπον, säga, tala, bud I said, V-2AAI-1S
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3326 μεθ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G4771 ὑμῶν du, ni, er you P-2GP
G1510 ἤμην. är I was. V-IMI-1S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.