Johannesevangeliet 16:32

Se, den stunden kommer, ja den är redan inne, när ni kommer att bli kringspridda (fly i skräck), var och en till sitt eget [hem] och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἰδοὺ   ἔρχεται   ὥρα   καὶ   νῦν   ἐλήλυθεν   ἵνα   σκορπισθῆτε   ἕκαστος   εἰς   τὰ   ἴδια   κἀμὲ   μόνον   ἀφῆτε·   καὶ   οὐκ   εἰμὶ   μόνος,   ὅτι   ὁ   πατὴρ   μετ᾽   ἐμοῦ   ἐστιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2400 ἰδοὺ se Behold, INJ
G2064 ἔρχεται komma, gå is coming V-PNI-3S
G5610 ὥρα timme, ögonblick an hour, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G2064 ἐλήλυθεν komma, gå has come, V-2RAI-3S
G2443 ἵνα för att, till when CONJ
G4650 σκορπισθῆτε skingra, strö ut you may be scattered, V-APS-2P
G1538 ἕκαστος var och en, alla, varje each A-NSM
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὰ denna, denne T-APN
G2398 ἴδια hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own, A-APN
G2532 + G1473 κἀμὲ and I CONJ +P-1AS
G3441 μόνον endast, ensam alone A-ASM
G0863 ἀφῆτε· lämna, förlåta, tillåt, försaka you may leave; V-2AAS-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också yet CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 εἰμὶ är I am V-PAI-1S
G3441 μόνος, endast, ensam alone, A-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατὴρ fader Father N-NSM
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot with PREP
G1700 ἐμοῦ mig, min, mina Me S-1SGSN
G1510 ἐστιν. är is. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.