Johannesevangeliet 16:30

Nu vet vi att du vet allt och behöver inte höra någon som ställer frågor till dig. Därför tror vi att du har utgått från Gud."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

νῦν   οἴδαμεν   ὅτι   οἶδας   πάντα   καὶ   οὐ   χρείαν   ἔχεις   ἵνα   τίς   σε   ἐρωτᾷ.   ἐν   τούτῳ   πιστεύομεν   ὅτι   ἀπὸ   θεοῦ   ἐξῆλθες.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3568 νῦν nu, från och med nu Now ADV
G1492 οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know V-RAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1492 οἶδας veta, känna till, förstå, se, skåda, titta You know V-RAI-2S
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things, A-APN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G5532 χρείαν behov need N-ASF
G2192 ἔχεις ha, vara, behöva have V-PAI-2S
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5100 τίς något, någon, några anyone X-NSM
G4771 σε du, ni, er You P-2AS
G2065 ἐρωτᾷ. fråga, be, önska may ask. V-PAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSN
G4100 πιστεύομεν att tro we believe V-PAI-1P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G2316 θεοῦ Gud God N-GSM
G1831 ἐξῆλθες. gå ut, komma, gå, gå vidare, komma ut You came forth. V-2AAI-2S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.