Johannesevangeliet 16:22

Nu har ni smärta (tyngd, bedrövelse),
    men jag ska se er igen och då ska ni glädja er i ert hjärta,
    och ingen ska ta er glädje ifrån er [Jes 66:14].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Καὶ   ὑμεῖς   οὖν   νῦν   μὲν   λύπην   ἔχετε,   πάλιν   δὲ   ὄψομαι   ὑμᾶς   καὶ   χαρήσεται   ὑμῶν   ἡ   καρδία,   καὶ   τὴν   χαρὰν   ὑμῶν   οὐδεὶς   αἴρει   ἀφ᾽   ὑμῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 Καὶ och, också, även, både, sedan, också Also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G3568 νῦν nu, från och med nu now ADV
G3303 μὲν verkligen, med säkerhet indeed PRT
G3077 λύπην sorg, vånda grief N-ASF
G2192 ἔχετε, ha, vara, behöva have; V-PAI-2P
G3825 πάλιν igen again ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3708 ὄψομαι se I will see V-FDI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5463 χαρήσεται glädja sig will rejoice V-2FOI-3S
G4771 ὑμῶν du, ni, er your P-2GP
G3588 denna, denne T-NSF
G2588 καρδία, hjärta, brustet hjärta heart, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G5479 χαρὰν glädje joy N-ASF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3762 οὐδεὶς ingen, inget no one A-NSM-N
G0142 αἴρει ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan do take V-PAI-3S
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G4771 ὑμῶν, du, ni, er you. P-2GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.