Johannesevangeliet 16:20

Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er:
Ni ska gråta och sörja (gråta som ett barn och ljudligt visa sorg),
    men världen ska glädja sig.
Ni kommer att känna smärta (tyngd, bedrövelse),
    men er sorg ska vändas i glädje.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀμὴν   ἀμὴν   λέγω   ὑμῖν   ὅτι   κλαύσετε   καὶ   θρηνήσετε   ὑμεῖς,   ὁ   δὲ   κόσμος   χαρήσεται·   ὑμεῖς   δὲ   λυπηθήσεσθε,   ἀλλ᾽   ἡ   λύπη   ὑμῶν   εἰς   χαρὰν   γενήσεται.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0281 Ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G0281 ἀμὴν amen Amen, INJ-HEB
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I say V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2799 κλαύσετε gråta, sörja will weep V-FAI-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2354 θρηνήσετε sorg, gråt will lament V-FAI-2P
G4771 ὑμεῖς, du, ni, er you, P-2NP
G3588 denna, denne T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G2889 κόσμος värld the world N-NSM
G5463 χαρήσεται· glädja sig will rejoice. V-2FOI-3S
G4771 ὑμεῖς du, ni, er You P-2NP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3076 λυπηθήσεσθε, bli bedrövad, gripas av sorg, bli sorgsen will be grieved, V-FPI-2P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G3077 λύπη sorg, vånda grief N-NSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G5479 χαρὰν glädje joy N-ASF
G1096 γενήσεται. vara, ske, bli, bli gjort, komma will turn. V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.