Johannesevangeliet 16:2

De kommer att utesluta er (förvisa er) från synagogorna, ja, den tiden kommer när den som dödar er tror att han tjänar Gud (gör Gud en tjänst, utför Guds uppdrag).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀποσυναγώγους   ποιήσουσιν   ὑμᾶς·   ἀλλ᾽   ἔρχεται   ὥρα   ἵνα   πᾶς   ὁ   ἀποκτείνας   ὑμᾶς   δόξῃ   λατρείαν   προσφέρειν   τῷ   θεῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0656 ἀποσυναγώγους uteslutas ur synagogan, uteslutas ur gemenskapen Out of the synagogues A-APM
G4160 ποιήσουσιν göra they will put V-FAI-3P
G4771 ὑμᾶς· du, ni, er you; P-2AP
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2064 ἔρχεται komma, gå is coming V-PNI-3S
G5610 ὥρα timme, ögonblick an hour N-NSF
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G0615 ἀποκτείνας döda, slakta having killed V-AAP-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1380 δόξῃ tro, mena, verka bra, mena sig may think V-AAS-3S
G2999 λατρείαν tjänst, gudstjänst [it is] a service N-ASF
G4374 προσφέρειν offra to offer V-PAN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.