Johannesevangeliet 16:19

Jesus visste att de ville fråga honom så han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade:
    'Snart (en kort tid) ser ni mig inte längre,
        och sedan ska ni snart se mig (blir jag synlig, uppenbarad) igen.'


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔγνω   οὖν   ὁ   Ἰησοῦς   ὅτι   ἤθελον   αὐτὸν   ἐρωτᾶν,   καὶ   εἶπεν   αὐτοῖς·   περὶ   τούτου   ζητεῖτε   μετ᾽   ἀλλήλων   ὅτι   εἶπον·   μικρὸν   καὶ   οὐ   θεωρεῖτέ   με,   καὶ   πάλιν   μικρὸν   καὶ   ὄψεσθέ   με;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1097 Ἔγνω känna, förstå Knew V-2AAI-3S
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore CONJ
G3588 -, denna, denne T-NSM
G2424 Ἰησοῦς Jesus Jesus N-NSM-P
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2309 ἤθελον vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja they were desiring V-IAI-3P
G0846 αὐτὸν honom, dem, henne, den, det Him P-ASM
G2065 ἐρωτᾶν, fråga, be, önska to ask, V-PAN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2036 εἶπεν säga, tala, bud He said V-2AAI-3S
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det to them, P-DPM
G4012 περὶ omkring Concerning PREP
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSN
G2212 ζητεῖτε söka, söka efter do you inquire V-PAI-2P
G3326 μετ᾽ med, efter, bland, härefter, efteråt, mot among PREP
G0240 ἀλλήλων varandra one another C-GPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2036 εἶπον· säga, tala, bud I said, V-2AAI-1S
G3398 μικρὸν de små, minst A little [while] A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2334 θεωρεῖτέ se, förstå you do behold V-PAI-2P
G1473 με, jag, mig, min, mitt Me, P-1AS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3825 πάλιν igen again ADV
G3398 μικρὸν de små, minst a little [while] A-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3708 ὄψεσθέ se you will see V-FDI-2P
G1473 με;¶ jag, mig, min, mitt Me’? P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.