Johannesevangeliet 16:12

Jag har fortfarande mycket att säga er,
    men ni kan inte förstå (greppa, bära, acceptera) det nu.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἔτι   πολλὰ   ἔχω   ὑμῖν   λέγειν,   ἀλλ᾽   οὐ   δύνασθε   βαστάζειν   ἄρτι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2089 Ἔτι ännu, andra, längre, ytterligare Yet ADV
G4183 πολλὰ många, stor many things A-APN
G2192 ἔχω ha, vara, behöva I have V-PAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3004 λέγειν, sa, säga, tala, kalla to say, V-PAN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύνασθε kan, kan inte you are able V-PNI-2P
G0941 βαστάζειν bära to bear them V-PAN
G0737 ἄρτι. nu, hädanefter, ännu now. ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.