Johannesevangeliet 16:11

Om dom, eftersom denna världens herraväldes furste [Satan] har blivit dömd (är nu under domen). [Alla människor kommer en dag att stå inför Gud. Satan, som också kallas åklagaren, är redan dömd. Han har inte längre någon makt och kan inte längre fördöma dem som är i Jesus.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

περὶ   δὲ   κρίσεως,   ὅτι   ὁ   ἄρχων   τοῦ   κόσμου   τούτου   κέκριται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2920 κρίσεως, domstol, fördömelse judgment, N-GSF
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G0758 ἄρχων regent, furste ruler N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G2889 κόσμου värld world N-GSM
G3778 τούτου detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-GSM
G2919 κέκριται.¶ döma, gå till rätta has been judged. V-RPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.