Johannesevangeliet 16:10

Om rättfärdighet, för jag går till Fadern, och ni ser mig inte längre (med era fysiska ögon). [Fadern tog emot Jesus som var helt utan synd. Att tro på Jesus är enda sättet för en människa att bli rättfärdig.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

περὶ   δικαιοσύνης   δέ,   ὅτι   πρὸς   τὸν   πατέρα   μου   ὑπάγω,   καὶ   οὐκέτι   θεωρεῖτέ   με·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G4012 περὶ omkring concerning PREP
G1343 δικαιοσύνης rättfärdighet righteousness N-GSF
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however, CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G4314 πρὸς till to PREP
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G5217 ὑπάγω, I go away, V-PAI-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G2334 θεωρεῖτέ se, förstå you behold V-PAI-2P
G1473 με· jag, mig, min, mitt Me; P-1AS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.