Johannesevangeliet 15:4

Förbli i (var kvar hos) [lev i] mig, så förblir [också] jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv – om den inte förblir (skulle vara kvar) i vinstocken – så kan inte heller ni [bära frukt] om ni inte förblir i (skulle vara kvar i) mig.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μείνατε   ἐν   ἐμοὶ   κἀγὼ   ἐν   ὑμῖν.   καθὼς   τὸ   κλῆμα   οὐ   δύναται   καρπὸν   φέρειν   ἀφ᾽   ἑαυτοῦ   ἐὰν   μὴ   μένῃ   ἐν   τῇ   ἀμπέλῳ,   οὕτως   οὐδὲ   ὑμεῖς   ἐὰν   μὴ   ἐν   ἐμοὶ   μένητε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3306 μείνατε stanna, bo, do abide V-AAM-2P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me, P-1DS
G2532 + G1473 κἀγὼ and I CONJ +P-1NS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν. du, ni, er you. P-2DP
G2531 καθὼς som, så som As CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G2814 κλῆμα gren branch N-NSN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύναται kan, kan inte is able V-PNI-3S
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G5342 φέρειν bära to bear V-PAN
G0575 ἀφ᾽ från, av, ut ur, för, på, i, of PREP
G1438 ἑαυτοῦ sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras itself, F-3GSN
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G3306 μένῃ stanna, bo, it shall abide V-PAS-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0288 ἀμπέλῳ, vinträd vine, N-DSF
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt so ADV
G3761 οὐδὲ inte heller neither [can] CONJ-N
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you, P-2NP
G1437 ἐὰν om, ifall if COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G3306 μένητε. stanna, bo, you shall abide. V-PAS-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.