Johannesevangeliet 15:16

Ni har inte utvalt mig,
    utan jag har utvalt er.

Jag har satt er till [planterat er för] att gå ut [i världen]
    och ständigt bära frukt, och er frukt ska bestå [människor som blir frälsta och själva blir Jesu lärjungar],
[resultatet av att ni är utvalda och lever i min vilja, är grenar i vinstocken, se vers 7]
    ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐχ   ὑμεῖς   με   ἐξελέξασθε,   ἀλλ᾽   ἐγὼ   ἐξελεξάμην   ὑμᾶς   καὶ   ἔθηκα   ὑμᾶς   ἵνα   ὑμεῖς   ὑπάγητε   καὶ   καρπὸν   φέρητε,   καὶ   ὁ   καρπὸς   ὑμῶν   μένῃ·   ἵνα   ὅ   τι   ἂν   αἰτήσητε   τὸν   πατέρα   ἐν   τῷ   ὀνόματί   μου,   δῷ   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐχ inte Not PRT-N
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1586 ἐξελέξασθε, välja, utvälja chose, V-AMI-2P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1586 ἐξελεξάμην välja, utvälja chose V-AMI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5087 ἔθηκα sätta, lägga appointed V-AAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G5217 ὑπάγητε may go V-PAS-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G5342 φέρητε, bära you may bear, V-PAS-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G2590 καρπὸς frukt fruit N-NSM
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G3306 μένῃ· stanna, bo, may remain; V-PAS-3S
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3739 vem which R-ASN
G5100 τι något, någon, några one X-ASN
G0302 ἂν vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst maybe PRT
G0154 αἰτήσητε fråga efter, fråga you may ask V-AAS-2P
G3588 τὸν denna, denne the T-ASM
G3962 πατέρα fader Father N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G3686 ὀνόματί namn name N-DSN
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G1325 δῷ ge, få He may give V-2AAS-3S
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.