Johannesevangeliet 15:15

Jag kallar er inte längre tjänare (slavar),
    för en tjänare vet inte (har ingen klar förståelse av) vad hans herre gör.
Jag kallar er vänner,
    för allt vad jag hört från Fadern har jag uppenbarat (gjort synligt, klargjort) för er.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐκέτι   λέγω   ὑμᾶς   δούλους,   ὅτι   ὁ   δοῦλος   οὐκ   οἶδεν   τί   ποιεῖ   αὐτοῦ   ὁ   κύριος·   ὑμᾶς   δὲ   εἴρηκα   φίλους,   ὅτι   πάντα   ἃ   ἤκουσα   παρὰ   τοῦ   πατρός   μου   ἐγνώρισα   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 + G2089 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I call V-PAI-1S
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1401 δούλους, tjänare servants, N-APM
G3754 ὅτι att, eftersom for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSM
G1401 δοῦλος tjänare servant N-NSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knows V-RAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem what I-ASN
G4160 ποιεῖ göra is doing V-PAI-3S
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det his P-GSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2962 κύριος· Herren, herre master. N-NSM
G4771 ὑμᾶς du, ni, er You P-2AP
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2036 εἴρηκα säga, tala, bud I have called V-RAI-1S
G5384 φίλους, vän friends, A-APM
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G3739 vem that R-APN
G0191 ἤκουσα höra, lyssna I heard V-AAI-1S
G3844 παρὰ av, för, från, på from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρός fader Father N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G1107 ἐγνώρισα låtit veta, göra känd, I have made known V-AAI-1S
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er to you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.