Johannesevangeliet 15:8

Min Fader förhärligas (blir upphöjd, prisad) när ni bär rikligt med frukt och [på det sättet visar att ni] blir mina lärjungar.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐν   τούτῳ   ἐδοξάσθη   ὁ   πατήρ   μου,   ἵνα   καρπὸν   πολὺν   φέρητε   καὶ   γένησθε   ἐμοὶ   μαθηταί.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig In PREP
G3778 τούτῳ detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-DSN
G1392 ἐδοξάσθη prisa, ära is glorified V-API-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3962 πατήρ fader Father N-NSM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2443 ἵνα för att, till that ADV
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G4183 πολὺν många, stor much A-ASM
G5342 φέρητε bära you may bear, V-PAS-2P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1096 γένησθε vara, ske, bli, bli gjort, komma you may become V-2ADS-2P
G1699 ἐμοὶ min, mitt, mina to Me S-1SNPM
G3101 μαθηταί. lärjunge disciples. N-NPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.