Johannesevangeliet 15:25

Detta hände för att det ord som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas:
    De hatade mig utan orsak [Ps 35:19; 69:4]."


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἵνα   πληρωθῇ   ὁ   λόγος   ὁ   ἐν   τῷ   νόμῳ   αὐτῶν   γεγραμμένος   ὅτι   ἐμίσησάν   με   δωρεάν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But [this is] CONJ
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G4137 πληρωθῇ uppfylla may be fulfilled V-APS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G3056 λόγος ord, tal word N-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-DSM
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G1125 γεγραμμένος skriva written V-RPP-NSM
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G3404 ἐμίσησάν hata They hated V-AAI-3P
G1473 με jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1432 δωρεάν.¶ ge som gåva without cause.’ ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.