Johannesevangeliet 15:20

Kom ihåg vad jag sade till er, en slav (tjänare) är inte större (förmer; har inte högre position) än sin herre. Om de har förföljt (jagat) mig,
    kommer de att förfölja er också.
Om de bevarat (hållit fast vid) mitt ord,
    kommer de också bevara ert ord.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μνημονεύετε   τοῦ   λόγου   οὗ   ἐγὼ   εἶπον   ὑμῖν·   οὐκ   ἔστιν   δοῦλος   μείζων   τοῦ   κυρίου   αὐτοῦ.   εἰ   ἐμὲ   ἐδίωξαν   καὶ   ὑμᾶς   διώξουσιν·   εἰ   τὸν   λόγον   μου   ἐτήρησαν   καὶ   τὸν   ὑμέτερον   τηρήσουσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3421 μνημονεύετε komma ihåg, tänka på, nämna do remember V-PAM-2P
G3588 τοῦ -, denna, denne the T-GSM
G3056 λόγου ord, tal word N-GSM
G3739 οὗ vem that R-GSM
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2036 εἶπον säga, tala, bud said V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν· du, ni, er to you: P-2DP
G3756 οὐκ inte Not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1401 δοῦλος tjänare a servant N-NSM
G3173 μείζων stor greater A-NSM-C
G3588 τοῦ -, denna, denne than the T-GSM
G2962 κυρίου Herren, herre master N-GSM
G0846 αὐτοῦ. honom, dem, henne, den, det of him. P-GSM
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt Me P-1AS
G1377 ἐδίωξαν förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse they persecuted, V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G1377 διώξουσιν· förfölja, följa efter, följa, lida förföljelse they will persecute; V-FAI-3P
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G3588 τὸν -, denna, denne the T-ASM
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G5083 ἐτήρησαν håll, vaka över they kept, V-AAI-3P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὸν -, denna, denne T-ASM
G5212 ὑμέτερον ditt, ert yours A-ASM
G5083 τηρήσουσιν. håll, vaka över they will keep. V-FAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.