Johannesevangeliet 15:2

Varje gren i mig som inte bär frukt,
    tar han bort (lyfter han upp – gr. airo)
och varje gren som [kontinuerligt] bär frukt
    rensar (tuktar, ansar) han,
    så att den kan bära mer (bättre, rikare) frukt.

[Det grekiska ordet airo kan betyda att ta bort, ta upp, resa upp eller lyfta upp. I Joh 20:1 används det om stenen som var borttagen, medan det i Joh 5:8 översätts att lyfta upp om den lames bädd. Det är sammanhanget som avgör. Här kan det antingen betyda att grenen som inte bär frukt tas bort, eller att den lyfts upp från marken och stöttas så att den får en ny chans att bära frukt.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

πᾶν   κλῆμα   ἐν   ἐμοὶ   μὴ   φέρον   καρπὸν   αἴρει   αὐτό,   καὶ   πᾶν   τὸ   καρπὸν   φέρον   καθαίρει   αὐτὸ   ἵνα   καρπὸν   πλείονα   φέρῃ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter Every A-ASN
G2814 κλῆμα gren branch N-ASN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt Me P-1DS
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G5342 φέρον bära bearing V-PAP-ASN
G2590 καρπὸν frukt fruit, N-ASM
G0142 αἴρει ta upp, lyfta upp, lägga bort, skaffa undan He takes away V-PAI-3S
G0846 αὐτό, honom, dem, henne, den, det it; P-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter every one A-ASN
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G5342 φέρον bära bearing, V-PAP-ASN
G2508 καθαίρει rensa He prunes V-PAI-3S
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det it, P-ASN
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G4119 πλείονα överträffa more A-ASM-C
G5342 φέρῃ. bära it may bear. V-PAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.