Johannesevangeliet 15:17

Detta är vad jag befaller (förmanar) er, att ni [alltid aktivt] ska (skulle) älska varandra [osjälviskt och utgivande]." [Joh 13:34]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   ἐντέλλομαι   ὑμῖν   ἵνα   ἀγαπᾶτε   ἀλλήλους.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G1781 ἐντέλλομαι befalla, ge befallning I command V-PNI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er you, P-2DP
G2443 ἵνα för att, till that ADV
G0025 ἀγαπᾶτε älska you may love V-PAS-2P
G0240 ἀλλήλους. varandra one another. C-APM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.