Johannesevangeliet 15:11

Detta [allt detta] har jag talat till (sagt) er för att min glädje ska vara i er och [för att] er glädje ska bli fullkomlig (överflödande).

[Jesus undervisade ofta väldigt praktiskt och använde för lärjungarna välkända bilder. Jesus är vinstocken, Fadern är trädgårdsmästaren och hans lärjungar är grenarna. Jesus är den som står mellan Fadern och grenarna, det är i honom livet flödar. Målet är att bära frukt, se vers 2, 4, 5, 8, 16. Johannes använder samma ord 'frukt' tidigare i Joh 4:36: 'bärgar frukt till evigt liv'. Att bära frukt handlar om människors eviga frälsning.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ταῦτα   λελάληκα   ὑμῖν   ἵνα   ἡ   χαρὰ   ἡ   ἐμὴ   ἐν   ὑμῖν   ᾖ   καὶ   ἡ   χαρὰ   ὑμῶν   πληρωθῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 Ταῦτα detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de These things D-APN
G2980 λελάληκα tala, säga, predika, uttala I have spoken V-RAI-1S
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you, P-2DP
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G3588 denna, denne T-NSF
G5479 χαρὰ glädje joy N-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G1699 ἐμὴ min, mitt, mina My S-1SNSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you P-2DP
G1510 är may be, V-PAS-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G5479 χαρὰ glädje joy N-NSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G4137 πληρωθῇ. uppfylla may be full. V-APS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.