Johannesevangeliet 14:3

Om jag nu går bort [vilket jag gör] och bereder en plats åt er, så kommer jag tillbaka (igen) och ska ta er till mig (ta emot er till mig själv), så att ni också ska (kan) vara där jag är.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland och Textus Receptus

καὶ   ἐὰν   πορευθῶ   καὶ   ἑτοιμάσω   τόπον   ὑμῖν,   πάλιν   ἔρχομαι   καὶ   παραλήμψομαι   ὑμᾶς   πρὸς   ἐμαυτόν,   ἵνα   ὅπου   εἰμὶ   ἐγὼ   καὶ   ὑμεῖς   ἦτε.  

Grundtextkommentarer

Grekiska texten har 21 ord. Ingen skillnad mellan NA och TR i denna vers.Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... And
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1437 ἐὰν (ean)
om, ifall if
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G4198 πορευθῶ (poreuomai)
gå, bege sig I shall go
VERB Verb
Aorist Passiv dep. Subjunktiv Aorist Passiv deponent Subjunktiv
Sing. första person Singular
V-AOS-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2090 ἑτοιμάσω (hetoimazo)
bana, bereda, göra i ordning shall prepare
VERB Verb
Aorist Aktiv Subjunktiv Aorist Aktiv Subjunktiv
Sing. första person Singular
V-AAS-1S
G5117 τόπον (topos)
plats a place
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G4771 ὑμῖν, (su)
du, ni, er for you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G3825 πάλιν (palin)
igen again
Adverb Adverb
ADV
G2064 ἔρχομαι (erchomai)
anlända, komma, gå I am coming
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-PNI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3880 παραλήμψομαι (paralambano)
ta med, tas med, ta till sig, ta ti... will receive
VERB Verb
Futurum Medium-dep. Indikativ Futurum Medium-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-FDI-1S
G4771 ὑμᾶς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G1683 ἐμαυτόν, (emautou)
mig själv, mig Myself,
Reflexivt pron. Reflexivt pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular Maskulin
F-1ASM
G2443 ἵνα (hina)
för att, till that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3699 ὅπου (hopou)
där, dit, varhelst, where
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1510 εἰμὶ (eimi)
är am
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... also
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4771 ὑμεῖς (su)
du, ni, er you
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Plur. andra person Nominativ Plural
P-2NP
G1510 ἦτε. (eimi)
är may be.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Subjunktiv Närvarande Aktiv Subjunktiv
Plur. andra person Plural
V-PAS-2P

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)