Johannesevangeliet 14:28

Ni har hört att jag sade till er: 'Jag går bort, men jag kommer tillbaka till er.' Om ni [verkligen] älskade mig skulle ni redan glatt er över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag.


Den grekiska texten BETA

Nestle-Aland (NA)

ἠκούσατε   ὅτι   ἐγὼ   εἶπον   ὑμῖν·   ὑπάγω   καὶ   ἔρχομαι   πρὸς   ὑμᾶς.   εἰ   ἠγαπᾶτέ   με,   ἐχάρητε   ἂν   ὅτι   πορεύομαι   πρὸς   τὸν   πατέρα,   ὅτι   ὁ   πατὴρ   μείζων   μού   ἐστιν.  

Textus Receptus (TR)

ἠκούσατε   ὅτι   ἐγὼ   εἶπον   ὑμῖν·   ὑπάγω   καὶ   ἔρχομαι   πρὸς   ὑμᾶς.   εἰ   ἠγαπᾶτέ   με,   ἐχάρητε   ἂν   ὅτι   εἶπον   πορεύομαι   πρὸς   τὸν   πατέρα,   ὅτι   ὁ   πατὴρ   μου   μείζων   μού   ἐστιν.  

Grundtextkommentarer

NA har 26 ord, TR har 28 (+2).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Interlinjär – tabell

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0191 ἠκούσατε (akouo)
höra, lyssna You heard
VERB Verb
Aorist Aktiv Indikativ Aorist Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-AAI-2P
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G1473 ἐγὼ (ego)
jag I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Nominativ Sing. första person Nominativ Singular
P-1NS
G2036 εἶπον (epo)
tala, skicka ut ljud said
VERB Verb
2:a Aorist Aktiv Indikativ Andra Aorist Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-2AAI-1S
G4771 ὑμῖν· (su)
du, ni, er to you,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Dativ Plur. andra person Dativ Plural
P-2DP
G5217 ὑπάγω (hupago)
I am going away
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. första person Singular
V-PAI-1S
G2532 καὶ (kai)
och, också, även, både, sedan, ocks... and
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G2064 ἔρχομαι (erchomai)
anlända, komma, gå I am coming
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-PNI-1S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G4771 ὑμᾶς. (su)
du, ni, er you.
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Plur. andra person Ackusativ Plural
P-2AP
G1487 εἰ (ei)
om, huruvida If
Villk. Villkorlig partikel eller konjunktion
COND
G0025 ἠγαπᾶτέ (agapao)
älska you were loving
VERB Verb
Imperfekt Aktiv Indikativ Imperfekt Aktiv Indikativ
Plur. andra person Plural
V-IAI-2P
G1473 με, (ego)
mig Me,
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Ackusativ Sing. första person Ackusativ Singular
P-1AS
G5463 ἐχάρητε (chairo)
glädja sig you have rejoiced
VERB Verb
2:a Aorist Passiv dep. Indikativ Andra Aorist Passiv deponent Indikativ
Plur. andra person Plural
V-2AOI-2P
G0302 ἂν (an)
i så fall, vem som helst, vad som h... then would
Partikel Partikel
PRT
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom that
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G4198 πορεύομαι (poreuomai)
gå, bege sig I am going
VERB Verb
Närvarande Medium eller passiv-dep. Indikativ Närvarande Medium eller passiv-deponent Indikativ
Sing. första person Singular
V-PNI-1S
G4314 πρὸς (pros)
till to
Preposition Preposition
PREP
G3588 τὸν (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
T-ASM
G3962 πατέρα, (pater)
fader, far Father,
Substantiv Substantiv
Ackusativ Sing. Ackusativ Singular Maskulin
N-ASM
G3754 ὅτι (hoti)
att, eftersom because
Konjunktion Konjunktion
CONJ
G3588 (ho, he)
denna, denne the
Best. Art. Bestämd artikel
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
T-NSM
G3962 πατὴρ (pater)
fader, far Father
Substantiv Substantiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
N-NSM
G3173 μείζων (megas)
stor, mäktig, viktig greater than
Adjektiv Adjektiv
Nominativ Sing. Nominativ Singular Maskulin
Jämförande Jämförande
A-NSM-C
G1473 μού (ego)
min I
Ägande pron. Personligt/ägande pronomen
Genitiv Sing. första person Genitiv Singular
P-1GS
G1510 ἐστιν. (eimi)
är is.
VERB Verb
Närvarande Aktiv Indikativ Närvarande Aktiv Indikativ
Sing. tredje person Singular
V-PAI-3S

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 The Passion Translation – Parafras
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)